A Bitcoin ígéretes jövője – A jó értéktároló

Az alábbi cikk egy fejezet Vijay Boyapati – A Bitcoin ígéretes jövője című könyvének magyar fordításából. A tartalomjegyzéket és az ingyen letölthető változatot ide kattintva éred el.

***

Milyen tulajdonságai vannak az értéktárolóknak?

Mikor különböző értéktároló pénzeszközök szembekerülnek egymással, és versenyezniük kell, pontosan tudjuk, hogy mely tulajdonságokban képes egyik a másikat meghaladni, melyik az, amelyre idővel nagyobb igény fog mutatkozni. A történelem során számos különböző árucikk szolgált értéktárolóként, vagy egyfajta protopénzként. Idővel aztán kialakult a meghatározott elvárások köre, amelyek segítségével összehasonlíthatóvá váltak az egyes pénzeszközök.

Tartósság: egy értéktárolónak kétségkívül tartósnak kell lennie, nem lehet romlandó, vagy könnyen megsemmisíthető. Így például a búza nem számít jó értéktárolónak.

Szállíthatóság: szállítanunk és tárolnunk kell, így fontos, hogy biztonságban tarthassuk a lopás, elvesztés ellen. Alkalmasnak kell lennie nagy földrajzi távolságokat felölelő kereskedelemhez is.

Felcserélhetőség: egy bizonyos árucikknek felcserélhetőnek kell lennie egy ugyanolyan, másik tárggyal. Ha a felcserélhetőség problémás, akkor ismét belép a képbe a véletlenszerűség, és a kereskedelmi ügylet meghiúsulhat. Ezért a hasonló súllyal és mérettel rendelkező aranyérmék jobbnak számítanak, mint a gyémántok, hiszen ez utóbbiak alak és minőség tekintetében is változékonyak.

Ellenőrizhetőség: fontos, hogy könnyen és egyszerűen meggyőződhessünk az eredetiségről, a valódiságról. Ha a kereskedelmi partner könnyen megbizonyosodhat a pénzeszközünk, értéktárolónk hitelességéről, akkor az növeli a sikeres üzletkötés esélyét.

Feloszthatóság: az értéktárolót fel kell tudni osztani kisebb egységekre. Ez a tulajdonság az emberiség hajnalán nem volt túl fontos, hiszen a kereskedelem alkalomszerűen történt. Később viszont, ahogyan a társadalmak fejlődtek, a kereskedelem egyre gyakoribbá vált, a cserélt javak egyre kisebbek, az árak pedig egyre specifikusabban meghatározottak lettek, fontos szemponttá vált.

Korlátozottság: egy pénzügyi eszköznek korlátozottnak kell lennie. Más szóval nem szabad bőségesen rendelkezésre állnia, és sem könnyen megszerezhető, sem könnyen elkészíthető sem lehet. A korlátozottság talán a legfontosabb tulajdonsága az értéktárolóknak, hiszen az emberi alaptermészet része, hogy szeretünk ritkaságokat gyűjteni. Ez adja az értéktárolók elsődleges, eredeti értékét.

Ismertség: minél régebb óta ismert egy pénzeszköz a társadalmak számára, annál értékesebbnek, megbízhatóbbnak tekintik, annál valószínűbb, hogy értéktárolóvá válik. Egy árucikk, amely már régóta tartja ezt a pozíciót, valószínűtlen, hogy elveszíti ezt egy újdonság miatt. Ez csak akkor történik meg, ha erővel, kényszer hatására van lecserélve, vagy ha a kihívója a többi tulajdonság terén sokkal jelentősebb előnyöket biztosít.

Cenzúra-ellenállóság: ez egy viszonylag új tulajdonság, amely a modern korban vált fontossá, főleg a jelenlegi, digitalizált, megfigyelt társadalmakban. Ez jelenti azt, hogy mennyire nehéz egy külső szereplőnek, például vállalatnak vagy kormányzatnak megakadályoznia, hogy a tulajdonosai birtokolják és használják ezt a pénzeszközt. Ez különösen ott nagy jelentőségű, ahol autoriter rezsimek irányítják az emberek életét, amelyek tőkekontrollt alkalmaznak, vagy egyenesen tiltják bizonyos fajta pénzeszközök kereskedelmi használatát.

Össze tudjuk hasonlítani a bitcoin, az arany, és a fiat pénzek, mint amilyen például a dollár vagy a forint, értékelését ezeknek a tulajdonságoknak a tekintetében, ahogyan az alábbi ábrán látható.

1 thought on “A Bitcoin ígéretes jövője – A jó értéktároló

Comments are closed.