Digitalni bankomati u juanima na terenskom testu

Prvi digitalni bankomati u juanima zvanično su postavljeni u Kini, Shenzen. Ljudi mogu razmjenjivati između yuana i digitalnih yuana, i obrnuto. Trenutno radi samo ograničeni broj strojeva, ali ova faza može biti finalna faza prije početka javnog, nacionalnog pokreta.

Među većim zemljama Kina ima najnapredniju digitalnu valutu centralne banke. Prošle godine napravili su otvoreni test, takođe u Shenzenu. Tako sada imaju iskustva koja bi mogla biti korisna u tekućem testiranju.