Ilegalna rudarska farma u Bugarskoj

Bugarska policija zaplijenila je otprilike 1000 rudara ASIC, koji su bili raspoređeni u malom selu u Bugarskoj. Objekt je kamufliran u zajednici farme, stvarne farme s usjevima i životinjama, ali krali su struju za strojeve. Na temelju izvještaja, korištena količina energije bila je više od prosječne, kumulativne mjesečne potrošnje nekoliko hiljada porodica.

Elektro distributer je prepoznao anomaliju u sistemu i relativno brzo su locirali protivpravne aktivnosti. Kao što su rekli, to će u budućnosti biti još brže zbog razvoja tehničke pozadine. Bugarska je više puta bila u međunarodnoj štampi, što ne čudi, zbog “skrivenih rudara” iz zemlje. Ali do sada je ovo najveća krađa električne energije, a tiče se rudarstva kriptovaluta.