Origin protokol kompenzuje, defi se uozbiljio

U novembru je napad na hitni zajam pogodio protokol Origin, oduzevši im 7 milionadolara. To je zasad uobičajena stvar, iako je to rizičan sektor. Sada je zauzvrat tim najavio da će nadoknaditi gubitke svojim korisnicima, gotovo svima u 100%. A oni s većim iznosima trebali bi očekivati malo duži postupak. Ovo je velik korak napred u poređenju s projektima koji su do sada objavljeni na njihovoj početnoj stranici, oni su bili “beta, na vlastiti rizik”, i to je bila sva zaštita potrošača.

Defi je posebno izložen riziku od neočekivanog oštećenja. Binance očito kaže da su fondovi SAFU, a to se očituje u njihovoj reputaciji, koja je već dokazala da to stvarno i jeste. Postoje razne mogućnosti osiguranja i pokrića i u tradicionalnim financijama, vrijeme je da se upotrijebe i u defiu. Ako sektor želi biti shvaćen ozbiljno.