Osnivač Applea Steve Wozniak lansira vlastiti token

Žeton će odgovarati svojevrsnom udjelu u novom pokretu Woza za projekte energetske efikasnosti. Kupci WOZX tokena imaće pravo na dio prihoda od datih projekata u zamjenu za potrošeni novac. A projekti novac dobivaju kao neku vrstu zajma, početno ulaganje.

Blockchain je prvenstveno potreban za administraciju i širu pristupačnost. To nije sastavni dio samih projekata. Tokene možete kupiti lako i brzo, tako da ne morate udovoljavati složenim kriterijima za ulaganje. A na sekundarnim tržištima može se trgovati u bilo kojem trenutku, tako da novac kupaca nije zaključan.