BTC kao “sistem odbrane ljudskih prava”

Alex Gladstein, čelnik udruženja za ljudska prava održao je govor na nedavnoj blockchain konferenciji u LATAM-u. Poručili su publici, u našoj eri, uz sve veći nadzor i smanjenje privatnosti, bitcoin je “sistem odbrane ljudskih prava”. U nekim zemljama vladari nastoje izvesti tako visok stepen nadzora građana, što će Orwellovu 1984. godinu učiniti lakom fikcijom.

S druge strane, bitcoin se ne može zabraniti tako lako, a vlade ga ne mogu cenzurisati ili ugasiti. Tokom prosvjetiteljstva crkva i država bile su odvojene, što je kataliziovalo najveći napredak u istoriji čovječanstva. BTC bi mogao razdvojiti novac i državu, podižući finansijsku sigurnost i opšte uslove za ljudsku dobrobit.